Reglament

1. Organització
 • La Maasaiada 2024 es un esdeveniment esportiu organitzat pel Club Esportiu Montseny Maasais.
 • Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització.
2. Curses
 • L'esdeveniment tindrà lloc el 3 de març del 2024.
 • La prova constarà de tres recorreguts diferents:
  • Recorregut llarg de 32 km amb uns 1.820 metres de desnivell positiu.
  • Recorregut mitjà de 21 km amb uns 1.250 metres de desnivell positiu.
  • Recorregut curt de 12 km amb uns 750 metres de desnivell positiu.
 • El recorregut es farà dins del Parc Natural del Montsey.
 • La sortida i l'arribada seran a la Pista poliesportiva de Campins.
 • Places limitades a 600 participants en total entre les tres curses:
  • Recorregut llarg de 32 km: 300 participants.
  • Recorregut llarg de 21 km: 175 participants.
  • Recorregut llarg de 12 km: 125 participants.
3. Inscripcions
 • El preu de la inscripció serà de:
  • Recorregut 32 km: 25€ (+2€ els no federats/assegurats)
  • Recorregut 21 km: 20€ (+2€ els no federats/assegurats)
  • Recorregut 12 km: 15€ (+2€ els no federats/assegurats)
 • La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament
 • La Maasaiada es tracta d'una cursa solidària, on tots els diners recaptats amb les inscripcions seràn destinats a cobrir les despeses de la cursa, i el restant serà donat a dues entitats sense ànim de lucre. Aquest any les entitas seràn:
  • Anxova peluda
  • La Renegà
  • Escoleta Popular Baix Montseny
  • Unitat Aida, Fundació Concepció Juvanteny
  • Fundació Esclerosis Múltiple
4. Assegurances
 • Les inscripcions dels no-assegurats tindran un increment de cost de 2€ per a cobrir el cost de l'assegurança temporal.
 • Les assegurances acceptades per la organització son les seguents:
  • Llicència federativa FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya)
  • Assegurança ITRA (Internation Trail Running Association)
 • Un justificat de l'assegurança o la tarjeta de la llicència federativa s'ha de presentar en el moment de la recollida del dorsal.
 • L'assegurança o llicència federativa ha d'estar en vigor el dia de la prova.
 • La organització no acceptarà en cap cas qualsevol altra assegurança.
 • En cas que no es presenti el justificant, aquest no estigui en vigor, o no sigui un dels acceptats per la organització, el participant haurà d'adquirir l'assegurança temporal o no se li lliurarà el dorsal.
5. Avituallaments
 • Hi haurà els següents avituallaments:
  • Recorregut 32 km: 5 líquids i sòlids durant el recorregut, més l'avituallament d'arribada.
  • Recorregut 21 km: 3 líquids i sòlids durant el recorregut, més l'avituallament d'arribada.
  • Recorregut 12 km: 2 líquids i sòlids durant el recorregut, més l'avituallament d'arribada.
 • No hi haurà gots als avituallaments.
6. Marcatge
 • El recorregut de la prova estarà marcat amb cintes de color blanc amb el text "LA MAASAIADA" en color taronja.
 • Els encreuaments estaràn degudament indicats amb cintes. Membres de la organització podran estar presents en alguns d'aquests encreuaments si la organització ho creu necesari.
 • Si un participant deixa de veure les marques durant més de 500 metres, haurà de tornar enrera fins a retrobar una cinta i buscar el recorregut correcte.
 • Els participants no poden treure o modificar les marques existents.
 • La organització s'encarregarà de retirar totes les marques un cop hagi finalitzat la prova.
7. Condicions de participació
 • Les proves estàn obertes a totes les persones que siguin majors d'edad el dia de la prova.
 • Tots els participants reconeixen tenir la preparació física i coneixement tècnics suficients per afrontar les proves.
 • Els inscrits participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat. La organització, col·laboradors i patrocinadors queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.
 • Els participants accepten aquest reglament en el moment de formalitzar la inscripció. L’incompliment de les normes esmentades podria suposar la seva desqualificació o una penalització.
8. Material obligatori:
 • La organització imposa el següent material obligatori o recomenat als participants:
  Material Cursa 12 km Cursa 21 km Cursa 32 km
  Telèfon mòbil Obligatori Obligatori Obligatori
  Got o recipient
  pels avituallaments
  Obligatori Obligatori Obligatori
  Manta tèrmica Obligatori Obligatori Obligatori
  Jaqueta impermeable Recomanat Recomanat Obligatori
  Buff (tubular) Recomanat Recomanat Recomanat
  Xiulet Recomanat Recomanat Recomanat
  500 ml d'aigua Recomanat Recomanat Recomanat
  Samarreta tèrmica Recomanat Recomanat Recomanat
  Guants Recomanat Recomanat Recomanat
  Malles llargues o bé
  bessoneres + malles pirata    
  Recomanat Recomanat Recomanat
 • La organització pot modificar la llista de material obligatori a pocs dies de la prova segons les previssions meteorològiques.
9. Abandonaments
 • Els participants que decideixin abandonar hauran de retirar-se a qualsevol dels punts de control o avituallament. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut.
 • L’organització faré tot el possible per portar als participants a l'arribada quan hagin abandonat en un punt de control o avituallament amb accés per vehicles motoritzats.
 • Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització.
10. Ètica i valors
 • Les curses tindràn lloc en un entorn natural. Els participants hauran de conservar i preservar el medi, la fauna i la flora.
 • Cada un dels participants haurà d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar.
 • No estan permeses les dreceres.
 • Qualsevol acció irrespectuosa vers el medi o altres participants suposarà la desqualificació automàtica.
 • Tots els vehicles motoritzats tindran preferència en zones asfaltades i cruïlles existents durant el recorregut i serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar qualsevol calçada.
 • Els participants hauran de respectar les propietats privades, així com els filats, portes i tanques que pugui haver-hi durant el recorregut.
11. Classificacions i premis
 • La classificació es farà segons l’ordre de pas per la línia d'arribada.
 • Tots els participants han de fer tot el recorregut de la prova i pasar per tots els controls de pas per tal d'aparèixer a la classficació.
 • Durant la cursa es podrà consultar la classificació temporal en viu a la web oficial de la cursa.
 • La classificacio final es publicarà a la web oficial de la cursa.
12. Protecció de dades
 • D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat de la organització, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
13. Drets d'imatge
 • Tots els participants renuncien als seus drets d'imatge durant la cursa.
 • La organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.
 • El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constituciói regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar,i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.